Tvede Vandværk A.M.B.A. / Takstblad

 TAKSTBLAD FOR TVEDE VANDVÆRK A.M.B.A.

 

Alle takster er excl. Moms og statsafgifter.

 

 1. 0 – 200m3 = 650,00 kr + 4,50 kr. pr m3

 1. 200 – 1000 m3 = 1050,00 kr + 4,50 kr pr m3

 1. 1000m3 og derover = 2250 kr + 4,50 kr pr m3

 1. Gebyr for rykkerbrev pr. gang                                kr. 80,-

 1. Ulovlig havevanding                                              kr. 300,-

 1. Lukning                                                                 kr. 200,-

 1. Genåbning                                                            kr. 400,-

 1. Forbundne omkostninger ved lukning og genåbning afholdes af forbruger.

 1. Vandværket ejer forsyningsledning til og med grundgrænse. 

 1. Tilslutnings afgift pr. lejlighed / hus

 1. Tilslutningsafgiften halveres ved etablering af 2 eller flere lejemål på samme grund

 1. Ved rykker brev gentagne gange, kan interessenten sættes til at betale forud.

 1. Når vandværket skal aflæse vandmåler ved forbruger. kr. 150,-

   

      Zone 1: kr. 12.000,-

      Zone 2: pris efter aftale

      Zone 3: pris efter aftale

 

Opsparing på kr. 1.000.000.00,- er beregnet på ny hovedledning nord om Tvede.

 

 

Tvede Vandværk A.M.B.A. | 8930 Randers Nø